آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جمشید سماواتیان | بدون عنوان

جمشید سماواتیان (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 60 x 89 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Deep

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Deep

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 113 x 85 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1342 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, دستبند) 15.12 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, گوشواره) 18.17 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | زمان زمانی | بدون عنوان

زمان زمانی (ت‌.‌ت‌. 0) بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 17 x 33 x 18 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) برای تو

از مجموعه نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 90 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

از مجموعه تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) کوچه

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرش کریمی | از عشق هنوز یادگاری داریم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌. 1353) از عشق هنوز یادگاری داریم

امضا شده, 1395 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد طباطبائی | بدون عنوان

محمد طباطبائی (ت‌.‌ت‌. 1366) بدون عنوان

از مجموعه صلح غمگین امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 160 x 240 cm تماس با گالری