آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

از مجموعه شعر امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 260 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌. 1316) بدون عنوان

امضا شده, 1391 حکاکی و رنگ چاپ روی بوم 30 x 30 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) آغوش

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 30 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Symphony

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Symphony

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهنام کامرانی | سامورایی ۱

بهنام کامرانی (ت‌.‌ت‌. 1347) سامورایی ۱

از مجموعه آنجا که مهم نیست کجاست امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | شه دل دل سوار

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) شه دل دل سوار

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 200 x 145 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گبه

از مجموعه گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌. 1359) بدون عنوان

از مجموعه بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 80 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | پدر شد

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) پدر شد

از مجموعه لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رامین اعتمادی بزرگ | پاپیون

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌. 1356) پاپیون

از مجموعه سری اسناد خاورمیانه امضا شده, 1392 برنز 42 x 25 x 15 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سپیده اشرفی  | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌. 1357) بدون عنوان

از مجموعه سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | قاجار ۵

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۵

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (زنجیر بدن) 23.3 (گرم) تماس با گالری

Cama Gallery | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 55 x 45 cm تماس با گالری