آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 67 x 51 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 25 x 22 x 25 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سماک | بدون عنوان

سماک (ت‌.‌ت‌. 0) بدون عنوان

امضا شده, 1344 پاستل روی مقوا 45 x 35 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مجید برزگر | زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) زمستان

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1338 رنگ و روغن روی بوم 135 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مکرمه قنبری | بدون عنوان

مکرمه قنبری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1384 ترکیب مواد روی مقوا 42 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک امبلو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 17 x 14 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | C6

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) C6

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.4 x 21.8 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1360 رنگ و روغن روی بوم 52 x 72 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 88 x 88 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

از مجموعه درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 88 x 88 cm تماس با گالری