آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | آرش کریمی | عشق آغاز آدمیزادی است

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌. 1353) عشق آغاز آدمیزادی است

امضا شده, 1395 مرکب و آکریلیک و ورق نقره روی بوم 70 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 30.5 x 18 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 100 x 310 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی چوب 82 x 71 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ستاره امین الهی | زخم 2

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌. 1358) زخم 2

امضا شده, 1397 چوب گردو (پلکسی گلاس شفاف رنگی، رنگ آکریلیک) 15 x 32 x 9 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 214 x 58 x 48 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ویدا جیلانچی | ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 30 x 42 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | ۲۵

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۵

از مجموعه اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 90 x 62 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سعيد احمد زاده | قسمتی از من در همه هست

سعيد احمد زاده (ت‌.‌ت‌. 1360) قسمتی از من در همه هست

از مجموعه طیف امضا شده, 1396 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 200 x 140 cm تماس با گالری