آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا بانگیز | کجا میرن

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌. 1316) کجا میرن

امضا شده, 1395 چاپ لینو روی کاغذ 23 x 15 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرش کریمی | از عشق هنوز یادگاری داریم

آرش کریمی (ت‌.‌ت‌. 1353) از عشق هنوز یادگاری داریم

امضا شده, 1395 مرکب و ورق طلا روی بوم 70 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | باغ بی برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ بی برگی

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | سبز مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) سبز مقدس

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حامد اصلانیان | روضه رضوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌. 1362) روضه رضوان

امضا شده, 1385 اکریلیک روی بوم 80 x 120 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 110 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 17 x 33 x 18 cm تماس با گالری

Cama Gallery | المیرا شکر‌پور | تکامل

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) تکامل

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه نوس امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 95 x 87 x 42 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سعيد احمد زاده | تمام اسرار خود را در پوست من پنهان کن

سعيد احمد زاده (ت‌.‌ت‌. 1360) تمام اسرار خود را در پوست من پنهان کن

از مجموعه طیف امضا شده, 1396 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 200 x 140 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 95 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهرو خردمند | بدون عنوان

شهرو خردمند (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

از مجموعه آب و ﺧﺎک امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 64 x 46 x 2 cm تماس با گالری