آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

از مجموعه شعر امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 260 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | سپیده اشرفی  | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 160 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

از مجموعه اتو منقوش امضا شده, 1393 اکریلیک روی چوب 100 x 35 x 32 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | صفویه ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۲

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm تماس با گالری

Cama Gallery | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 28 x 20 x 14 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 180 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | هادی شعبانی | بدون عنوان

هادی شعبانی (ت‌.‌ت‌. 1361) بدون عنوان

امضا شده, 1397 خودکار روی بوم 90 x 180 cm تماس با گالری

Cama Gallery | محمد ابراهيم جعفرى | ماه و کتیبه خوانده نشده

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌. 1319) ماه و کتیبه خوانده نشده

از مجموعه کتیبه‌های کویری امضا شده, 1381 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بی‌تا محبتی | بدون عنوان

بی‌تا محبتی (ت‌.‌ت‌. 1353) بدون عنوان

از مجموعه عبور امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 100 x 80 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌. 1357) بدون عنوان

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 100 x 100 x 4 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 105 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 100 x 142 cm تماس با گالری

Cama Gallery | جلال شباهنگی | بدون عنوان

جلال شباهنگی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1386 رنگ روغن روی بوم 60 x 45 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسینعلی ذابحی | اقدس بانو

حسینعلی ذابحی (ت‌.‌ت‌. 1324) اقدس بانو

امضا شده, 1398 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | بی‌تا محبتی | بدون عنوان

بی‌تا محبتی (ت‌.‌ت‌. 1353) بدون عنوان

از مجموعه عبور امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 100 x 130 x 3 cm تماس با گالری

Cama Gallery | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | زینب موحد | نُه

زینب موحد (ت‌.‌ت‌. 1360) نُه

از مجموعه ما خواب و تو بیدار امضا شده, 1395 تركيب مواد روى بوم 150 x 130 x 4 cm تماس با گالری