بدون عنوان


آثار دیگر زینب موحد

گالری کاما | زینب موحد | هشت

زینب موحد (ت‌.‌ت‌.1360)

هشت , 1394

ما خواب و تو بیدار امضا شده, 1394 تركيب مواد روى بوم 150 x 130 x 4 cm

گالری کاما | زینب موحد | نُه

زینب موحد (ت‌.‌ت‌.1360)

نُه , 1395

ما خواب و تو بیدار امضا شده, 1395 تركيب مواد روى بوم 150 x 130 x 4 cm

گالری کاما | زینب موحد | یک

زینب موحد (ت‌.‌ت‌.1360)

یک , 1394

ما خواب و تو بیدار امضا شده, 1394 تركيب مواد روی بوم 150 x 130 x 4 cm

گالری کاما | زینب موحد | بدون عنوان

زینب موحد (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

Libido series امضا شده, 1395 رنگ روغن روی پارچه 120 x 140 cm

زینب موحد

بدون عنوان - 1395

از مجموعه Libido series رنگ روغن روی پارچه 130 x 150 cm امضا شده در بالا CoA no. 1801021547104

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری