عشق آمد و شد چو خونم


نمایشگاهها

گالری کاما | وریا هاشمی | Exhibition | آخرین قسمت

گالری تهران

آخرین قسمت

نمایشگاه انفرادی, 26 مهر - 01 آبان


آثار دیگر وریا هاشمی

گالری کاما | وریا هاشمی | مطرب عشق

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

مطرب عشق , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 50 x 20 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | بی تو به سر نمی‌شود

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

بی تو به سر نمی‌شود , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 30 x 20 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | زنده معشوق است

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

زنده معشوق است , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 65 x 45 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | سوره مبارکه حمد

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

سوره مبارکه حمد , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 25 x 83 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | رستگاری

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

رستگاری , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 69 x 24 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | جمله معشوق است

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

جمله معشوق است , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 30 x 20 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | ای خدا این وصل را هجران مکن

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

ای خدا این وصل را هجران مکن , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 20 x 11 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | چهار فصل

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

چهار فصل , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 46 x 65 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | ای ساربان آهسته ران

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

ای ساربان آهسته ران , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 45 x 65 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | خواب نگاه تو

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

خواب نگاه تو , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 50 x 30 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | مرا سراسر دل آفریدند

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

مرا سراسر دل آفریدند , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 35 x 17 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | فاتحه الکتاب

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

فاتحه الکتاب , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد 45 x 20 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | جای یکی بیش نیست

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

جای یکی بیش نیست , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 20 x 30 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | عاشق زار

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

عاشق زار , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 20 x 40 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | همتم بدرقه کن

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

همتم بدرقه کن , 1382

امضا شده, 1382 ترکیب مواد 30 x 16 cm

گالری کاما | وریا هاشمی | باران عشق

وریا هاشمی (ت‌.‌ت‌.1359)

باران عشق , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد 50 x 20 cm

وریا هاشمی

عشق آمد و شد چو خونم - 1397

ترکیب مواد 45 x 37 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910171445275

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری