بدون عنوان


درباره اثر

تنه‌های بزرگ درختان با آن بدنه‌های سفت و پوسته‌های كشیده‌ای كه از جوانی شان حكایت دارند در ردیف‌های چندتایی ایستاده‌اند تا نقاش آنها را جایی در میانه تنه‌هایشان اسیر كند و با رنگ‌های خاكستری قهوه‌ای روی بوم و مقوا ثبتشان كند.

شكل‌های ساده با كمترین پیرایش و خودنمایی رنگی، بهترین راه بیان نقاشی هایی است كه همه چیز را ساده می‌خواهد. برای سهراب كه شعرهای ساده می‌گوید، زندگی را ساده پیش می‌برد و اگرچه حساسیت‌های هنرمندانه‌اش در تقابل با جامعه آزارهای ذهنی به همراه دارند، در نقاشی‌هایش هم اصل همیشگی سادگی را رعایت كرده است.

شكل‌ها در نقاشی‌های سهراب اگرچه ثابت هستند، اما نگاه نقاش در بسیاری از تابلوها به همان اشكال تكرار شونده، نگاهی متفاوت است؛ البته این مساله درباره تنه‌های درختان كه از موضوعات مورد علاقه سهراب برای نقاشی بوده، چندان صدق نمی‌كند.

افق‌های ثابت و بی‌حركت كه با خطی ساده نشان داده شده‌اند، خانه‌های كوچك كاهگلی كه اغلب در گوشه پایینی تابلو جا گرفته‌اند، درخت‌ها و بخش‌های انتخاب شده‌ای از طبیعت كه به شكل هوشمندانه‌ای تفاوت نگاه سهراب را به طبیعت نشان می‌دهد، از جمله این المان‌های ثابت هستند.

نگاه سهراب به طبیعت، در نقاشی‌هایش هم از همان نگاه كلی نشات می‌گیرد كه از او در شعرهایش دیده‌ایم و این باید امری بدیهی باشد؛ اما انتخاب‌های تصویری سهراب جذابیت این موضوع بدیهی را درباره نقاشی‌هایش و ارتباط آن با شعرهایش بیشتر می‌كند.

 


نظر کارشناس

نقاشی های سپهری نقاشی هایی است به طور خالص ایرانی ترکیب های او چهره نجیب و ساده ایران را نشان می دهد. کارهای او مثل تمام آثار ایرانی فروتنانه، ابعاد جواهر گونه و عمیق فکر و زندگی ایرانی را مجسم می کند.

نقوش فکر شده ای که روی یک بادیه مسی نقره شده تراشی که روی یک قاشق چوبی انداخته اند، طرحی که بر روی یک کوزه گلی افتاده، شعری که در نقوش یک نمد یا گلیم بافته آمده، عظمت هنری طبیعی و خالصی که زمینه قالی را پر کرده، نقش و نگار آجرها، درها، پنجره ها، جلدها، کتاب ها و همه زیر دست و پای زندگی خاضعانه مردم ما و سادگی محض قاطی شده اند. نقاشی های سهراب همان طرح های فکر شده را دارد. همان رنگ های بومی و مردمی را دارد. همان سادگی و فروتنی را دارد. شفافیت رنگ هایش همان تابناکی نور را دارد. اجرای کارهایش همان بی تکلفی را در تابلو هایش ریخته است. مهارتی فوق العاده می خواهد تا بشود آن قدر نرم و ساده کار را اجرا کرد که شکل یادداشت کردن را پیدا کند اما ترکیبی بدهد محکم و بدون چون و چرا. باید به آسانی از درگاه چشم، طرح ها  و رنگ ها عبور کنند و از دالان فکر و اندیشه بگذرند و روی بوم بریزند. باید هنرمند مثل یک بلور شفاف باشد و نور خورشید به آسانی از او عبور کند و طیف هنرمند را منعکس کند.

درجات این خلوص و شفافیت درجات خلوص هنرمندانه است که سپهری گاه چه قدر برهنه برهنه، طبیعت ایران را، طبیعت تصویری فکر ایرانی را منعکس می کند.

مرتضی ممیز اردیبهشت 59


نمایشگاهها

گالری کاما | سهراب سپهری | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

سهراب سپهری

بدون عنوان - 1349

رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 cm قاب 115 x 96 x 6 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711150818129

OAR No. 102000 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری