زخم 2


نمایشگاهها

گالری کاما | ستاره امین الهی | Exhibition | آشیانه در عدم

گالری تهران

آشیانه در عدم

نمایشگاه انفرادی, 13 اردیبهشت - 24 اردیبهشت


آثار دیگر ستاره امین الهی

گالری کاما | ستاره امین الهی | زخم 1

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌.1358)

زخم 1 , 1397

امضا شده, 1397 چوب گردو (پلکسی گلاس شفاف رنگی، رنگ آکریلیک) 16 x 27 x 10 cm

گالری کاما | ستاره امین الهی | زخم 3

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌.1358)

زخم 3 , 1397

امضا شده, 1397 چوب گردو 14 x 20 x 7 cm

گالری کاما | ستاره امین الهی | عدم 1

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌.1358)

عدم 1 , 1397

امضا شده, 1397 چوب گردو (آینه رنگی، پلکسی گلاس شفاف رنگی) 25 x 34 x 12 cm

گالری کاما | ستاره امین الهی | عدم 2

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌.1358)

عدم 2 , 1397

امضا شده, 1397 چوب گردو (آینه رنگی، پلکسی گلاس شفاف رنگی) 20 x 20 x 10 cm

گالری کاما | ستاره امین الهی | عدم 3

ستاره امین الهی (ت‌.‌ت‌.1358)

عدم 3 , 1397

امضا شده, 1397 چوب گردو (آینه رنگی، پلکسی گلاس شفاف رنگی) 36 x 25 x 12 cm

ستاره امین الهی

زخم 2 - 1397

چوب گردو (پلکسی گلاس شفاف رنگی، رنگ آکریلیک) 15 x 32 x 9 cm CoA no. 1904241846183

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری