دو نفر داخل قاب عکس


نمایشگاهها

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | Exhibition | گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | Exhibition | گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان


آثار دیگر سیف‌الله صمدیان

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | سگها و تور ماهیگیری

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌.1322)

سگها و تور ماهیگیری , 1375

امضا شده, 1375 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | برگ

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌.1322)

برگ , 1394

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 105 x 70 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | زن و ماسک

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌.1322)

زن و ماسک , 1362

امضا شده, 1362 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | ماشین در جاده

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌.1322)

ماشین در جاده , 1392

ماشین امضا شده, 1392 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

سیف‌الله صمدیان

دو نفر داخل قاب عکس - 1368

چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm امضا شده در پشت CoA no. 1808301532318

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری