طلوع


نمایشگاهها

گالری کاما | صداقت جباری | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر صداقت جباری

گالری کاما | صداقت جباری | کتیبه

صداقت جباری (ت‌.‌ت‌.1340)

کتیبه , 1389

کتیبه امضا شده, 1389 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 cm

صداقت جباری

طلوع - 1393

از مجموعه طلوع رنگ روغن روی بوم 145 x 100 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910271114196

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری