کتیبه


نمایشگاهها

گالری کاما | صداقت جباری | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر صداقت جباری

گالری کاما | صداقت جباری | طلوع

صداقت جباری (ت‌.‌ت‌.1340)

طلوع , 1393

طلوع امضا شده, 1393 رنگ روغن روی بوم 145 x 100 cm

صداقت جباری

کتیبه - 1389

از مجموعه کتیبه رنگ روغن روی بوم 150 x 100 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910271116307

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری