بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | رضا حسینی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر رضا حسینی

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 130 x 130 cm

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 80 x 74 cm

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 135 x 170 cm

رضا حسینی

بدون عنوان - 1397

ترکیب مواد روی بوم 150 x 200 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910271014181

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری