بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | رضا بهاروند | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر رضا بهاروند

گالری کاما | رضا بهاروند | بدون عنوان

رضا بهاروند (ت‌.‌ت‌.1355)

بدون عنوان , 1396

طبیعت بی‌جان امضا شده, 1396 ترکیب مواد و اکلیل روی بوم 212 x 156 cm

رضا بهاروند

بدون عنوان - 1396

از مجموعه طبیعت بی‌جان ترکیب مواد و اکلیل روی بوم 156 x 212 cm امضا شده در پشت CoA no. 1910271005332

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری