شفافیت زنان


آثار دیگر پژمان رحیمی زاده

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | دوران کودکی

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

دوران کودکی

امضا شده اکریلیک روی بوم 84 x 74 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | مد

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

مد

امضا شده ترکیب مواد روی کاغذ منتوال 70 x 50 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | زنانگی

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

زنانگی

امضا شده اکریلیک روی بوم 84 x 74 cm

گالری کاما | پژمان رحیمی زاده | چشمان او

پژمان رحیمی زاده (ت‌.‌ت‌.1349)

چشمان او

امضا شده ترکیب مواد روی کاغذ منتوال 36 x 58 cm

پژمان رحیمی زاده

شفافیت زنان - 1394

اکریلیک روی بوم 90 x 70 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1705041318455

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری