بانوی شایسته


آثار دیگر پگاه لاری

گالری کاما | پگاه لاری | شاهزاده و گل سرخ

پگاه لاری (ت‌.‌ت‌.1362)

شاهزاده و گل سرخ , 1393

امضا شده, 1393 اکریلیک و رنگ روغن روی بوم 140 x 120 x 5 cm

گالری کاما | پگاه لاری | نوازنده

پگاه لاری (ت‌.‌ت‌.1362)

نوازنده , 1393

امضا شده, 1393 اکریلیک و رنگ روغن روی بوم 120 x 140 cm

پگاه لاری

بانوی شایسته - 1391

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم 150 x 120 x 2 cm امضا شده در راست CoA no. 1707070924146

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری