بدون عنوان


درباره اثر

مسلمیان از اسطوره‌های کهن مستقیماً در آثارش استفاده نمی‌کند، بلکه آن‌ها را با یک استحاله‌ی ذهنی، همراه می‌سازد. اسطوره‌ها به شکلی در کارهای او نمود پیدا می‌کنند که می‌شود آن‌ها را در خطوطی با قوس‌های بلند دید. از طرفی، می‌شود آن‌ها را از روی بعضی از شخصیت‌ها و آدم‌هایی که روی تابلو حضور پیدا می‌کنند شناخت. مثلِ آدم‌هایی که به نوعی نمادهای اقتدار و قدرت هستند.

به گفته این نقاش پر سابقه: بیشتر آثارم، نتیجه‌ی زیست من در شرایط کنونی است. درواقع، کارهای من بازتابِ وقایع و اتفاقاتی است که در وضعیت انضمامی، با آن درگیر هستیم و با آن زندگی می‌کنیم.

من در فرایند کارهایم به این ذهنیت رسیدم که در به‌تعلیق‌کشیدن واقعیت‌هاست که هنر می‌تواند حضور خود را به‌عنوان یک رویداد اجتماعی و کنش‌مند نشان دهد. در واقع ما نمی‌توانیم وجه دیالکتیک میان رنج و زیبایی و زندگی و مرگ را به یکی از این عناصر تقلیل دهیم. باید این موقعیت تعلیقی را حفظ کنیم. در نتیجه نقاشی من دو لایه دارد؛ یک لایه فرمال بیرونی که در برخورد اولیه جذاب است و آبستره و رنگین است اما لایه پشتی آن تراژیک و مبین رنج فردی و اجتماعی است.


نظر کارشناس

این پیوستار مشخص است به انبساط و تعلیق عناصر بصری، چند پارگی فضا، و متن متناقض نما؛

چنان که سازماندهی فضایی-زمانی پهنهء تصویر خاص او، مستلزم زیست همزمان بیان‌های مختلف در یک تصویر واحد است. به عبارت دیگر، نقاشی مسلمیان مشخص است به قطعات، یا عناصر، یا «اجزای» سازنده‌ای که کلاژگونه در کنار هم قرار گرفته اند. این‌ها غالبا عبارت ‌اند از : سطوح تخت ،طراحی های محیطی، پیکر‌های آزاد، تکه‌های بازنمایی شده، قطعاتی با تاش‌ها و قلمضربه‌های بیانگر، نقشمایه‌های هندسی، قطعاتی از انواع بافت‌های برگرفته از زیست روزمره، و خط خطی‌ها، هاشور‌ها و خطوطی متعلق به اسلوب‌های گوناگون طراحی. این عناصر در واقع «منطقه»های متعددی هستند که جهان نقاشی مسلمیان را می‌سازد.منطقه‌ها،چون سازهایی در گونه‌ای هم آوایی عمل میکنند؛چنان که در هر اثر برخی خاموش‌تر و برخی موکّدتر جلوه‌گر میشوند، و این پویایی در سراسر این مجموعه و کل آثار مسلمیان ادامه دارد.


نمایشگاهها

گالری کاما | نصرت الله مسلمیان | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

نصرت الله مسلمیان

بدون عنوان - 1396

آکریلیک روی بوم 80 x 80 x 2 cm قاب 86 x 86 x 4 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711141014564

OAR No. 101994 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری