خان سوم


نمایشگاهها

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر نیلوفر قادری نژاد

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آناهیتا

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

آناهیتا , 1396

خیلی دور خیلی نزدیک امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 120 x 300 x 4 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

آغوش , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | اسب سیاوش(شبتاب)

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

اسب سیاوش(شبتاب) , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 5 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | دگردیسی - ۱

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

دگردیسی - ۱ , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 200 x 150 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | دگردیسی - ۲

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌.1336)

دگردیسی - ۲ , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 200 x 150 cm

نیلوفر قادری نژاد

خان سوم - 1398

اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910261400227

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری