طوفان شن دو


نمایشگاهها

گالری کاما | ناصر تقوایی | Exhibition | گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | ناصر تقوایی | Exhibition | گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر


آثار دیگر ناصر تقوایی

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن یک

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

طوفان شن یک , 1389

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

کوهرنگ , 1389

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌.1320)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm

ناصر تقوایی

طوفان شن دو - 1389

از مجموعه ابر و باد و مه و مه چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1806181029033

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری