بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | ناصر اویسی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر ناصر اویسی

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی کاغذ 30 x 40 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی بوم 50 x 70 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی مقوا 55 x 36 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌.1313)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

ناصر اویسی

بدون عنوان - 1397

ترکیب مواد روی بوم 70 x 44 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910271355493

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری