ریختار


نمایشگاهها

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر نصرالله افجه‌ای

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | بدون عنوان

نصرالله افجه‌ای (ت‌.‌ت‌.1312)

بدون عنوان

امضا شده آکریلیک روی بوم 110 x 110 x 2.5 cm

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | بدون عنوان

نصرالله افجه‌ای (ت‌.‌ت‌.1312)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 200 x 100 cm

نصرالله افجه‌ای

ریختار - 1396

اکریلیک روی بوم 33 x 110 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261355216

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری