بدون عنوان


درباره اثر

ناگفته پیداست که اثرِ پیش رو، همچون بسیاری آثار موسوم به نقاشی‌خط، که با تأکید بر ارزش‌های بصری نوشتار، صرف نظر از معنای آن در زبان خلق شده‌اند، بیش از همه پشتش به سنت سیاه مشق گرم است.

آنچه بیش از همه در این دسته از آثار افجه‌ای به چشم می‌خورد، حضور رشته‌های ظریف و طویلی است که پیوندشان با هم اقیانوسی مواج از حروف را ترسیم می‌کند. این رشته‌ها که با قلم‌های ریز و درشت خوشنویسی شده‌اند صورت فشرده و تابیده «سطر»ی‌اند که اینک به نقاشی کردن چیزی غیر از خود مشغول است.  افجه‌ای در اینجا با جوهره متافیزیکی خط کار دارد. برای همین حضور سایه‌وار سطر را حفظ می‌کند. چراکه سرشت خط با اصل «توالی» پیوند خورده است. تزاحم و تراکم رشته‌های به هم رفته، او را در شکل دادن به سطوحی یاری می‌رساند که به کمک آنها می‌توان از روندگی، که قانون سطر است، برای نمایش روانی و لغزندگی بهره جست. او محور توالی را همچون متافیزیک خط، بر حروف و کلمات که فیزیک خط‌اند برتری می‌بخشد و آن را به هر سمت و سویی که مایل باشد می‌چرخاند.

هنرمندان دیگری از نسل او و بعدتر، که این ظرفیت را دریافته و از آن سود جسته‌اند، صورت‌هایی از این «روندگی» را در قالب فرم‌های جهشی  و یا گردش‌های دورانی ترسیم کرده‌اند. افجه‌ای اما در این آثار، درگیر یک رمانتیسیسم نهانی است که او را مسحور حرکات رقص‌گونه و شیدا‌وار نشان می‌دهد. هرچند این هنرمند نیز همچون هم‌نسلانش ، شهامت خود را در فاصله گیری از سنت، مدیون تغییر ذائقه‌های هنری معاصر بوده اما مراقبتی که پیشگامانی چون او از پارادایم زیبایی کلاسیک می‌کنند نیز حضوری انکارناپذیر در آثارشان دارد به نحوی که شاید بتوان دلیل اصلی توفیق و محبوبیت این تجربه‌ها را نوعی پیوند درونی با سنت قلمداد کرد.

 


نظر کارشناس

زمانی که افجه‌ای شروع به خلق نقاشی‌خط کرد این هنر جایگاهی نداشت و حتی مخالفان بسیاری داشت. انجمن خوشنویسان گاه به تندی با این شیوه مخالت می کردند.

هنر خوشنویسی سرچشمه ای سنتی دارد و یکی از خصوصیات هنرهای سنتی این است که خصوصیات سنت و خلقیات تاریخی یک ملت را برای آیندگان به ارث می گذارند. آثار افجه ای گرچه شیوه ای جدید در راه خوشنویسی بود اما همچنان در سنت و تاریخ و همین میراث ریشه دارد و مهربانی ذاتی او نیز از همین ریشه پا گرفته است. استاد افجه ای از خوشنویسی به نقاشی خط رسیده است.

افجه ای در روند کاری خود با انواع خطوط شکسته، نستعلیق و.. کار کرده است و در نقاشی خط، خوشنویسی سنتی را در قالبی مدرن ارائه می دهد .فرم هایی که او در آثارش ارائه می دهد و حتی متریالی که در کارهایش استفاده می کند و همین موضوع او را برجسته می کند.

 تقلید در خوشنویسی از دوران قبل رواج داشت و حتی هنرمند توضیح می داد که کارش تقلید از چه استادی بوده است اما در هنر نقاشی خط تقلید جایی ندارد و هنرمند باید به زبان شخصی خود دست پیدا کند.

علی شیرازی

 


نمایشگاهها

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

نصرالله افجه‌ای

بدون عنوان

آکریلیک روی بوم 110 x 110 x 2.5 cm قاب 142 x 142 x 5 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711131647530

OAR No. 101996 تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری