بدون عنوان


درباره اثر

تصویر سازی و نقاشی برای من به تصویر کشیدن رویاها و واقعیت های زندگی بود، مجالی برای آفریدن و نشان دادن دنیایی که از کودکی با قصه‌ها و افسانه‌ها در ذهنم ساخته شده بودند. داستان‌های پریان و افسانه‌های قدیمی ایرانی و تصاویر کتاب‌ها، این علاقه را در من ایجاد میکردند. میخواستم جهانی را به تصویر بکشم که، گرچه بازنمایی دقیق زندگی نبود ولی ریشه در حقیقت آن داشت. فرشته‌هایی که بر روی زمین زندگی میکنند، فصل بهاری که در هیبت انسانی از راه میرسد و گل ها و درخت ها و صخره‌ها‌یی که آواز میخوانند، لباس میپوشند و لبخند میزنند جدال دایمی مهر و کین که همیشه با پیروزی مهر به انتها میرسد.

در آثار نجوا، نوعی بی وزنی و خلسه احساس می‌شود و انگار شخصیت‌ها در فضایی بی‌انتها شناور شده‌اند. این نکته البته خود به خود باعث ایجاد یک فضای شخصی و تجربی در طرح های او شده است.

 


نظر کارشناس

آثار نجوا عرفانی نمایش وضعیت «زن» در رفت و آمد میان موقعیت امروز و دیروز است؛ وضعیتی که اغلب در قالب نقش های اسطوره ای به نمایش درمی آید تا وجوهی متفاوت از احوالات زنان را از بُعدی تاریخی و در یک مقیاس انتقادی بنمایاند. وجهی کنایی و پرسش انگیز هم در عنوان و هم در بطن آثارش است که وضعیت بغرنج زن امروزی را با تصاویر ساخته شده از الهگان اسطوره ای درهم آمیزد تا به عنوان ناظری بر زندگی امروز، پرسش هایی از اوج و افول جهان زنانه را پیش بکشد.

او در مجموعه پیشین یعنی «حوای عقیم» نگاهی امروزین به مفهوم زندگی و آفرینش داشت که از دیرباز در اسطوره های کهن مورد توجه بوده است؛ آفرینشی که از وجودی زنانه نشأت می گیرد و تنها به تولیدمثل بشری ختم نمی شود و آفرینشِ اندیشه، عشق، قدرت و آزادی را نیز در برمی گیرد.

اکنون در مجموعه «شیر زن» باز هم زن و سرنوشت او محور اصلی روایت آثار است. در اساطیر کهن خاورمیانه، ایزدبانوان به عنوان زنانی والا مورد پرستش و تحسین بودند و ارزش هایی انسانی و فراانسانی را تبیین می کردند؛ ارزش های معتبری که اکنون و از پس هزاران سال، در آغاز هزاره سومِ نبردهای بی امان و خونبار یا رنگ باخته اند یا دیگر ارزش محسوب نمی شوند.

زن در جهان اسطوره ای و در مقام تقدیس شده اش قدرت و صلح را توأمان با هم داشت و انرژی ها و نیروی رویش طبیعت از وجود او سرچشمه می گرفت. او با انگیزش نیروی باروری، صلح و بقا را بین انسان ها تضمین می کرد.

ایزدبانو در مجموعه جدید آثار نجوا عرفانی، زن امروز خاورمیانۀ در حال جنگ است؛ جایی که اسطوره های جنگ و صلح، آفرینش و مرگ از آن سربرآورده اند. زنِ آثار این هنرمند در حالت مسخ شدگی و سرگردانی، گاه به هیات نیمه حیوانی در می آید و از موقعیت انسانی خویش دور می شود. جهان امروز نیروی زایش و آفرینشِ اندیشه و عشق او را تقلیل می دهد و برخلاف رویه صلح، این بار او همچون جنگاوری با ابزار خشونت بقا را پیگیری می کند.

نگاه کردن به آثار این هنرمند به ما گوشزد می کند: «آن هنگام که آفرینش تمام می شود، شروع نبرد است.»

امیر سقراطی


آثار دیگر نجوا عرفانی

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1394

شیرزن امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 150 x 100 x 3 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1395

شیرزن امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1395

شیرزن امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1394

شیرزن امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1395

شیرزن امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 150 x 100 x 3 cm

نجوا عرفانی

بدون عنوان - 1395

از مجموعه شیرزن اکریلیک روی بوم 150 x 100 cm CoA no. 1705031428108

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری