بدون عنوان


آثار دیگر محمد ابراهيم جعفرى

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | کلاردشت در شب

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

کلاردشت در شب , 1372

امضا شده, 1372 تركيب مواد روى کاغذ 40 x 28 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | آنچه در ماه می‌بینیم

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

آنچه در ماه می‌بینیم , 1386

امضا شده, 1386 ترکیب مواد روی کاغذ 30 x 50 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | ماه پنهان بود

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

ماه پنهان بود , 1372

امضا شده, 1372 تركيب مواد روی کاغذ 50 x 35 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | سفر ماه به زمین

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

سفر ماه به زمین , 1356

کتیبه‌های کویری امضا شده, 1356 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | سایه ماه

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

سایه ماه , 1348

کتیبه‌های کویری امضا شده, 1348 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | بدون عنوان

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

بدون عنوان , 1352

کتیبه‌های کویری امضا شده, 1352 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | از نیما تا ما

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

از نیما تا ما , 1386

کتیبه‌های کویری امضا شده, 1386 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | محمد ابراهيم جعفرى | ماه و کتیبه خوانده نشده

محمد ابراهيم جعفرى (ت‌.‌ت‌.1319)

ماه و کتیبه خوانده نشده , 1381

کتیبه‌های کویری امضا شده, 1381 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 cm

محمد ابراهيم جعفرى

بدون عنوان - 1349

از مجموعه کتیبه‌های کویری بدون عنوان 150 x 150 cm امضا شده در پشت CoA no. 1910261328251

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری