هنوز زنده هستم


نمایشگاهها

گالری کاما | محمد بزرگی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر محمد بزرگی

گالری کاما | محمد بزرگی | عاشق و معشوق

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

عاشق و معشوق , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 180 x 180 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | تو همه چیز منی

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

تو همه چیز منی , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 125 x 145 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | من تنها نزار

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

من تنها نزار , 1398

امضا شده, 1398 من تنها نزار 120 x 120 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | خون و غرور

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

خون و غرور , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 205 cm

محمد بزرگی

هنوز زنده هستم - 1398

ترکیب مواد روی بوم 140 x 190 cm امضا شده در پشت CoA no. 1910261304337

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری