خون و غرور


آثار دیگر محمد بزرگی

گالری کاما | محمد بزرگی | عاشق و معشوق

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

عاشق و معشوق , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 180 x 180 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | تو همه چیز منی

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

تو همه چیز منی , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 125 x 145 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | هنوز زنده هستم

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

هنوز زنده هستم , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 140 x 190 cm

گالری کاما | محمد بزرگی | من تنها نزار

محمد بزرگی (ت‌.‌ت‌.1357)

من تنها نزار , 1398

امضا شده, 1398 من تنها نزار 120 x 120 cm

محمد بزرگی

خون و غرور - 1396

ترکیب مواد روی بوم 145 x 205 cm امضا شده در پشت CoA no. 1910261310191

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری