پرتره مظفرالدین قاجار

ابراهیم صنیع السلطنه

پرتره مظفرالدین قاجار - 1284

چاپ دستی روی کاغذ دو تیکه 120 x 80 x 0.5 cm قاب 150 x 110 x 6 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1806201219465

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری