بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مینا سبزی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر مینا سبزی

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 110 x 120 cm

مینا سبزی

بدون عنوان - 1397

اکریلیک روی بوم 100 x 130 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261228202

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری