بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مهدی حسینی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر مهدی حسینی

گالری کاما | مهدی حسینی | بدون عنوان

مهدی حسینی (ت‌.‌ت‌.1322)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 چاپ روی کاغذ 50 x 70 cm

گالری کاما | مهدی حسینی | بدون عنوان

مهدی حسینی (ت‌.‌ت‌.1322)

بدون عنوان , 1386

امضا شده, 1386 اکلریلیک روی بوم 100 x 100 cm

مهدی حسینی

بدون عنوان - 1386

اکلریلیک روی بوم 100 x 100 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910271347148

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری