بدون عنوان


درباره اثر

در نقاشیهایم تاثیری که از فضای طبیعی مناطق سرزمینم دارم  منعکس شده است.

نوعی تداوم در این رنگ ها وجود داردکه بسیار به طبیعت نزدیك اند. رنگ هایی كه نمی توان آن ها را با رنگ دیگری عوض كرد. چون برای من رنگ های سنتتیك (صنعتی) به آن درجه از جلا و شفافیت و تابناكی نمی رسد، جرأت استفاده از آن رنگ ها را هنوز ندارم. به همین دلیل، سطح در نقاشی های من همچنان سیاه و سفید است و در تابلوها نیز از همان رنگ های سرامیك استفاده می كنم.

 


نظر کارشناس

مریم سالور هنرمندی ممتاز است. امتیاز او بازآفرینی چیزهایی است که به اعتبار عادات ذهنی پذیرفته و عادی شده ­اند، اما سالور گونه ه­ای دیگر از نگریستن بدان ها را عرضه می­کند. همچنان که تاکنون به پرنده، به باغ، به گُل، به گِل و به همه­ی آنچه که دچار روزمرگی شده اند اما همچنان دستمایه­های آفرینش هستند نگریسته است.

محمدرضا حائری

اردیبهشت ۹۳

 


نمایشگاهها

گالری کاما | مریم سالور | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

مریم سالور

بدون عنوان - 1386

آکریلیک روی بوم 140 x 146 x 2 cm قاب 142 x 148 x 3 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711141608415

OAR No. 101990 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری