بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | جمشید حقیقت شناس | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان

جمشید حقیقت شناس

بدون عنوان - 1397

از مجموعه بيست -هجده جمشيد حقيقت شناس 100 x 150 cm امضا شده در پایین CoA no. 1910300701445

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری