بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | جلال شباهنگی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر جلال شباهنگی

گالری کاما | جلال شباهنگی | بدون عنوان

جلال شباهنگی (ت‌.‌ت‌.1319)

بدون عنوان , 1386

امضا شده, 1386 رنگ روغن روی بوم 60 x 45 cm

جلال شباهنگی

بدون عنوان - 1386

رنگ روغن روی بوم 70 x 100 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910281459489

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری