بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | جعفر روح‌بخش | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر جعفر روح‌بخش

گالری کاما | جعفر روح‌بخش | بدون عنوان

جعفر روح‌بخش (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 77 x 62 cm

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان - 1371

رنگ روغن روی بوم 58 x 50 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261224195

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری