بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | حسین تمجید | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر حسین تمجید

گالری کاما | حسین تمجید | بدون عنوان

حسین تمجید (ت‌.‌ت‌.1350)

بدون عنوان , 1394

یاد بعضی نفرات امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 170 x 130 x 20 cm

حسین تمجید

بدون عنوان - 1394

از مجموعه یاد بعضی نفرات اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 10 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261156051

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری