ارسپ


نمایشگاهها

گالری کاما | حسین ماهر | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان

حسین ماهر

ارسپ - 1391

از مجموعه اسطوره اکریلیک روی بوم 200 x 180 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261034171

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری