اقدس بانو


نمایشگاهها

گالری کاما | حسینعلی ذابحی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر حسینعلی ذابحی

گالری کاما | حسینعلی ذابحی | بدون عنوان

حسینعلی ذابحی (ت‌.‌ت‌.1324)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 60 x 50 x 2 cm

گالری کاما | حسینعلی ذابحی | شنگول و منگول من

حسینعلی ذابحی (ت‌.‌ت‌.1324)

شنگول و منگول من , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 60 x 50 cm

حسینعلی ذابحی

اقدس بانو - 1398

رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910291305007

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری