بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | غفاری | Exhibition | بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد


آثار دیگر غفاری

گالری کاما | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌.1329)

بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 60 x 45 cm

گالری کاما | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌.1329)

بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

غفاری

بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm CoA no. 1811201029377

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری