صورتک دن


درباره اثر

صورتک‌های "دن" از دسته صورتک‌های کلاسیک هستند و از آنجایی که یک نسخه‌برداری وفادار و ایده‌آل از صورت انسانی‌اند، قابل تمایز از دیگر انواع صورتک‌ها هستند. معیارهای زیبایی‌شناختی جزئی از اساس صورتک‌های "دن"  است؛ این صورتک‌ها دارای یک پیشانی بلند و برآمده، دهان‌های ظریف (معیار زیبایی نزد "دن"‌ها) و گونه‌های برجسته هستند.

صورتک‌های "دن" قدرت معنوی ماورائی به نام "گله" (Gle) را عینیت می‌بخشند که در جنگل زندگی می‌کند و آرزو دارد در زندگی انسان‌ها در روستا وارد شود.

"دن‌"ها در شمال غربی جمهوری ساحل عاج که جنوب آن پوشیده از جنگل و شمال آن پوشیده از ساوان است، زندگی می‌کنند.

"دن"‌ها کشاورزانی هستند که معمولا جنگل را به منظور بدست آوردن مزارع جدید آماده می‌سازند؛ برنج می‌کارند و همچنین از راه شکار و ماهیگیری نیز کسب درآمد می‌کنند.

هرکدام از صورتک‌های "دن" برای مراسم مشخصی استفاده می‌شوند.

انواع مختلف صورتک‌های "دن" را می‌توان از دیگر صورتک‌ها متمایز کرد؛ با وجود اینکه این صورتک‌ها از نظر کاربرد تفاوت دارند ولی در عین حال می‌توانند عناصر رسمی مشترکی داشته باشند.

در نزد "دن"‌ها و "گورو"ها، صورتک‌هایی وجود دارد که مستقیما به انجمن مخفی "پورو" (Poro) مرتبط نیستند ولی دارای جنبه و اهمیتی ویژه‌ی خود هستند. این صورتک‌ها معمولا بعد از مرگ یک پیشکسوت قبیله تراشیده می‌شوند. هدف از این عمل، آن است که صورتک بتواند نقش روح او را بازی کند و برای فرزندانش خوبی و نیکی به همراه داشته باشد.

در کنار رئیس روستا و شورای پیشکسوتان، انجمن‌های مذکری به منظور قوی‌تر کردن وحدت اجتماعی-سیاسی "دن‌"ها نیز وجود داشته است.

این انجمن‌ها قانون‌های سخت و خشکی را وضع می‌کردند که توقع داشتند تمام اعضا به این قوانین وفادار باشند وکاملا از آن پیروی کنند.

این انجمن‌ها به جوانان طی چهار ماه آموزش می‌دادند. قوی‌ترین این انجمن‌ها، جامعه لئوپار (Léopard)  بوده که در حال حاضر هم می‌توان از آن به یکی از قوی‌ترین انجمن‌ها اشاره کرد.

نزد "دن"‌ها صورتک‌ها نه تنها نمایانگر روح بیشه‌زار هستند، بلکه خود روح بیشه‌زار هستند.

حضور این صورتک‌ها در یک مراسم، باعث حل شدن نزاع‌هایی می‌شود که رئیس روستا نتوانسته است حل و فصل کند.

"دن"‌ها به دنیایی اعتقاد دارند که به دو حوزه تقسیم شده است: یکی روستا و ساکنانش به همراه ابزار و زیرساخت‌های خلق شده توسط انسان و دیگری جنگل به همراه حیوانات وحشی، ارواح و دشت‌هایی که در شرف آماده سازی‌اند.

عبور از خط جدا کننده این دو دنیا می‌تواند خطرناک باشد.


شرح اثر

از این صورتک در مراسم تولد و ازدواج استفاده می‌شود.


نمایشگاهها

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | Exhibition | کووت دیووار

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی, 16 آذر - 06 دی


آثار دیگر مردمان ساحل عاج

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک "بئوله" , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بئوله , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بدو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بته , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بونو آمونن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک دن , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک جیمینی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گورو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ کپلی , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک بزرگ امبلو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

صورتک گگو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌.1300)

مجسمه کالائو , 1900

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm

مردمان ساحل عاج

صورتک دن - 1900

کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm CoA no. 1812041354033

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری