گبه


آثار دیگر بهزاد شیشه گران

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1393

امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1394

گبه امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1394

گبه امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | بدون عنوان

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

بدون عنوان , 1395

کتیبه‌ها امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1396

گبه امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | گبه

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌.1331)

گبه , 1391

گبه امضا شده, 1391 اکریلیک روی بوم 100 x 200 cm

بهزاد شیشه گران

گبه - 1396

از مجموعه گبه اکریلیک روی بوم 140 x 140 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910251449480

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری