بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | بهناز جلالی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر بهناز جلالی

گالری کاما | بهناز جلالی | دیوار شاعر

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

دیوار شاعر , 1397

امضا شده, 1397 میکس مدیا روی بوم 120 x 160 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm

بهناز جلالی

بدون عنوان - 1397

از مجموعه سایه‌های سنت اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910251436352

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری