دیوار شاعر


آثار دیگر بهناز جلالی

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

زیر سایه سنت امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 90 x 70 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 95 x 95 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 160 x 120 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 90 x 70 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 160 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 x 4 cm

بهناز جلالی

دیوار شاعر - 1397

میکس مدیا روی بوم 120 x 160 x 4 cm قاب 130 x 170 x 6 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1904132054351

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری