سامورایی ۱


آثار دیگر بهنام کامرانی

گالری کاما | بهنام کامرانی | گیاه ۱

بهنام کامرانی (ت‌.‌ت‌.1347)

گیاه ۱ , 1389

گیاهان امضا شده, 1389 اکریلیک روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | بهنام کامرانی | گیاه ۲

بهنام کامرانی (ت‌.‌ت‌.1347)

گیاه ۲ , 1389

گیاهان امضا شده, 1389 اکریلیک روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | بهنام کامرانی | سامورایی 2

بهنام کامرانی (ت‌.‌ت‌.1347)

سامورایی 2 , 1393

آنجا که مهم نیست کجاست امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | بهنام کامرانی | قمر

بهنام کامرانی (ت‌.‌ت‌.1347)

قمر , 1391

لبه امضا شده, 1391 اکریلیک روی بوم 150 x 120 cm

بهنام کامرانی

سامورایی ۱ - 1393

از مجموعه آنجا که مهم نیست کجاست اکریلیک روی بوم 100 x 70 cm امضا شده در پایین CoA no. 1910251428218

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری