بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | بابک رشوند | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر بابک رشوند

گالری کاما | بابک رشوند | بدون عنوان

بابک رشوند (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

هنسی امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | بابک رشوند | بدون عنوان

بابک رشوند (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1394

کتیبه‌ها امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 135 x 185 cm

گالری کاما | بابک رشوند | بدون عنوان

بابک رشوند (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

شب امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm

گالری کاما | بابک رشوند | بدون عنوان

بابک رشوند (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1395

کتیبه‌ها امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 150 cm

گالری کاما | بابک رشوند | بدون عنوان

بابک رشوند (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1395

شب امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

بابک رشوند

بدون عنوان - 1398

از مجموعه شب اکریلیک و ورق طلا روی بوم 140 x 190 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910281514327

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری