بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | آزاده بقایی | Exhibition | نیمه‌ی گمشده

گالری تهران

نیمه‌ی گمشده

نمایشگاه انفرادی, 20 دی - 25 دی


آثار دیگر آزاده بقایی

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 145 x 145 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 100 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 120 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 120 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 120 x 3 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 45 x 35 cm

گالری کاما | آزاده بقایی | بدون عنوان

آزاده بقایی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 45 x 35 cm

آزاده بقایی

بدون عنوان - 1398

اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm امضا شده در پایین CoA no. 2001091152254

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری