بدون عنوان


درباره اثر

نقاشی های نصیر  در نخستین برخورد گویای این است که فرهنگ سرزمین نقاش برایش گرانبهاست و با گذشت زمان گرانبهاتر نیز می‌شود. از همین روست که ریشه‌ی رنگ‌ها را در ایران می‌بیند. رویکرد نقاش به نگارگری ایرانی اما خلاقانه است و هرگز سعی نمی‌کند از نظام ساختاری نقاشی ایرانی تقلید کند. تاثیر رنگ‌های درخشان این نگارگری بر نقاشی نصیر دریک مقایسه‌ی مستتقیم به گونه‌ای شگفت‌انگیز آشکار می‌شود.

با این همه این تاریخ هنر غرب است که خمیرمایه کار را دراختیار او می‌نهد. مدام برایش طرح مسئله می‌کند، سوال برمی‌ا‌نگیزد و به او امکان و مضمون هنری عرضه می‌دارد. به این ترتیب است که در لایه‌های پنهان این آثار معماگونه با رنگ‌آمیزی شگفت‌انگیز و بی‌بدیل که اشیا در داخل اثر مثل جواهر می‌درخشند، او به کند و کاو عمیق‌ترین موضوعات بشری می‌پردازد.

بهره‌گیری از فرهنگ‌های مختلفی که در آن‌ها زندگی کرده، ساختار استتیکی منحصر به فردی به او می‌دهد. او این امکان را به ما عرضه می‌دارد که به جهان از زاویه‌ای بنگریم که در نگاه اول غریبه و دیریاب است.

بخش مهمی از آثار نصیر را طراحی‌ها تشکیل می‌دهند. آن‌ها مستقل از نقاشی‌اند. اما همانند نقاشی‌ها نموداری از ساختار وجودی او هستند و درچهارچوب استتیک یکسانی شکل گرفته‌اند. دنیای طراحی‌ها مانند نقاشی‌ها گسترده‌اند. دامنه گسترش آن‌ها از هزارتوی درون تا مرزهای زندگی روزمره را در بر می‌گیرند. از لحظه‌های خالی تا اشتیاق به شکفتگی یک حرکت حسی برای درک یک چیز نا شناخته و غیرقابل لمس. برای پیدایی یک چیز ناپیدا. از طرح‌هایی برای یک درام تا ثبت لحظه‌های زیبا. از درهم آمیختگی خاطرات کودکی تا تجربه‌ی اکنون و واقعیت صحنه‌های روزمره.

مضمون نقاشی نصیر ارجارعی دارد به موضوع کار دیگری و به این ترتیب زنجیره‌ای از آثار شکل می‌گیرد که هدفشان بررسی موقعیت انسان است. انسان به معنای وسیع کلمه و به شکل جهانی‌اش.


نظر کارشناس

در آثار هنری علی نصیر، این نقاشی است که صحبت می­کند و بیان، احساسات و دنیای بصری اش، همه در نقاشی متحد هستند. طراحی و نقاشی‌های او پیام را مخفی نمی­کند و در کارهای هنری خود، مخاطبان با خلوص و آزادی نقاشی مواجه می­شوند. تمام عناصر عقلانی، شرایط موجود منابع انسانی و قابل اعتماد اجتماعی که در کارهای هنری او نمایان شده است، زاده تخیلات وی می‌باشد و از هیچ چیز الهام گرفته نشده است. به عبارت دیگر، تصاویر در آثار هنری او، افکار نقاشی است، نه نقاشی که توسط افکار ساخته شده است. کار او، بیش از بیان حضور یک ذهن نقاشی، حضور ذهنیت نقاشی است.


نمایشگاهها

گالری کاما | علی نصیر | Exhibition | افتتاحیه گالری کاما

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی, 07 آذر - 11 دی

علی نصیر

بدون عنوان - 1396

از مجموعه جشن ۲ آکریلیک روی بوم 92.5 x 122.5 x 2.5 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1711131702046

OAR No. 101984 تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری