بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | عادل یونسی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر عادل یونسی

گالری کاما | عادل یونسی | آبراهام لینکلن

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌.1364)

آبراهام لینکلن , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 190 x 190 x 2 cm

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌.1364)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 170 x 230 x 4 cm

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌.1364)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 آکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 260 x 171 x 4 cm

عادل یونسی

بدون عنوان - 1396

اکریلیک روی بوم 230 x 300 x 5 cm امضا شده در بالا چپ CoA no. 1911011248219

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری