نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌ها

لیست نمایشگاه‌ها

گالری تهران

مینا سبزی

نمایشگاه انفرادی 04 بهمن - 09 بهمن

گالری کاما | مینا سبزی | گالری تهران
گالری کاما | نگاره‌های شخصی | گالری تهران

گالری تهران

نگاره‌های شخصی

نمایشگاه انفرادی 27 دی - 02 بهمن

گالری تهران

نیمه‌ی گمشده

نمایشگاه انفرادی 20 دی - 25 دی

گالری کاما | نیمه‌ی گمشده | گالری تهران
گالری کاما | زیر سایه سنت‌ها | گالری تهران

گالری تهران

زیر سایه سنت‌ها

نمایشگاه انفرادی 06 دی - 18 دی

گالری تهران

مایم

نمایشگاه انفرادی 29 آذر - 04 دی

گالری کاما | مایم | گالری تهران
گالری کاما | رژ | گالری تهران

گالری تهران

رژ

نمایشگاه انفرادی 15 آذر - 20 آذر

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی 08 آذر - 13 آذر

گالری کاما | بدون عنوان | گالری تهران
گالری کاما | عبور | گالری تهران

گالری تهران

عبور

نمایشگاه انفرادی 24 آبان - 29 آبان

گالری تهران

مسافر کوچولو

نمایشگاه انفرادی 03 آبان - 08 آبان

گالری کاما | مسافر کوچولو | گالری تهران
گالری کاما | بن بست | گالری تهران

گالری تهران

بن بست

نمایشگاه انفرادی 05 مهر - 10 مهر

گالری تهران

٥٧ تا ٦٧ انقلاب و جنگ به روايت اميرشهاب رضويان

نمایشگاه انفرادی 29 شهریور - 03 مهر

گالری کاما | ٥٧ تا ٦٧ انقلاب و جنگ  به روايت اميرشهاب رضويان | گالری تهران
گالری کاما | من ستايش هستم | گالری تهران

گالری تهران

من ستايش هستم

نمایشگاه انفرادی 08 شهریور - 13 شهریور

گالری تهران

رستا

نمایشگاه انفرادی 01 شهریور - 06 شهریور

گالری کاما | رستا | گالری تهران
گالری کاما | بی نشان بی آدرس | گالری تهران

گالری تهران

بی نشان بی آدرس

نمایشگاه انفرادی 18 مرداد - 23 مرداد

گالری تهران

سکوت

نمایشگاه انفرادی 11 مرداد - 16 مرداد

گالری کاما | سکوت | گالری تهران
گالری کاما | آنی | گالری تهران

گالری تهران

آنی

نمایشگاه انفرادی 04 مرداد - 09 مرداد

گالری تهران

دگردیسی

نمایشگاه انفرادی 28 تیر - 02 مرداد

گالری کاما | دگردیسی | گالری تهران
گالری کاما | گمشده در زمان | گالری تهران

گالری تهران

گمشده در زمان

نمایشگاه انفرادی 21 تیر - 26 تیر

گالری تهران

کوک‌های عصیانگر

نمایشگاه انفرادی 14 تیر - 19 تیر

گالری کاما | کوک‌های عصیانگر | گالری تهران
گالری کاما | تعلیق | گالری تهران

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی 31 خرداد - 12 تیر

گالری تهران

پارادوکس

نمایشگاه انفرادی 24 خرداد - 29 خرداد

گالری کاما | پارادوکس | گالری تهران
گالری کاما | آشیانه در عدم | گالری تهران

گالری تهران

آشیانه در عدم

نمایشگاه انفرادی 13 اردیبهشت - 24 اردیبهشت

گالری تهران

طرح و تصویر در حجم

نمایشگاه انفرادی 06 اردیبهشت - 11 اردیبهشت

گالری کاما | طرح و تصویر در حجم | گالری تهران
گالری کاما | مکرمه | گالری تهران

گالری تهران

مکرمه

نمایشگاه انفرادی 23 فروردین - 03 اردیبهشت

گالری لندن

دروغ دلاویز

نمایشگاه انفرادی 23 اسفند - 25 فروردین

گالری کاما | دروغ دلاویز | گالری لندن
گالری کاما | فصل سفید | گالری تهران

گالری تهران

فصل سفید

نمایشگاه انفرادی 17 اسفند - 22 اسفند

گالری تهران

ایدئوتوپیا

نمایشگاه گروهی 10 اسفند - 15 اسفند

گالری کاما | ایدئوتوپیا | گالری تهران
گالری کاما | و اسب يادت هست | گالری تهران

گالری تهران

و اسب يادت هست

نمایشگاه انفرادی 03 اسفند - 08 اسفند

گالری تهران

ریشه های گم

نمایشگاه انفرادی 26 بهمن - 01 اسفند

گالری کاما | ریشه های گم | گالری تهران
گالری کاما | رئا | گالری تهران

گالری تهران

رئا

نمایشگاه انفرادی 12 بهمن - 23 بهمن

گالری تهران

ورزا

نمایشگاه انفرادی 05 بهمن - 10 بهمن

گالری کاما | ورزا | گالری تهران
گالری کاما | لذت | گالری تهران

گالری تهران

لذت

نمایشگاه انفرادی 21 دی - 26 دی

گالری تهران

فیوژن

نمایشگاه انفرادی 07 دی - 18 دی

گالری کاما | فیوژن | گالری تهران
گالری کاما | کووت دیووار | گالری تهران

گالری تهران

کووت دیووار

نمایشگاه انفرادی 16 آذر - 06 دی

گالری تهران

رتروسپکتیو

نمایشگاه انفرادی 02 آذر - 11 آذر

گالری کاما | رتروسپکتیو | گالری تهران
گالری کاما | استنساخ | گالری تهران

گالری تهران

استنساخ

نمایشگاه انفرادی 11 آبان - 22 آبان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی 11 آبان - 23 آبان

گالری کاما | گذر از زمان | لس آنجلس
گالری کاما | بی تفاوت | گالری تهران

گالری تهران

بی تفاوت

نمایشگاه انفرادی 04 آبان - 09 آبان

گالری تهران

تأثیر گرفته از طبیعت

نمایشگاه انفرادی 27 مهر - 02 آبان

گالری کاما | تأثیر گرفته از طبیعت | گالری تهران
گالری کاما | ژرفا | گالری تهران

گالری تهران

ژرفا

نمایشگاه انفرادی 20 مهر - 25 مهر

گالری تهران

سخنان پادشاه

نمایشگاه انفرادی 06 مهر - 17 مهر

گالری کاما | سخنان پادشاه | گالری تهران
گالری کاما |   آب و خاک | گالری تهران

گالری تهران

آب و خاک

نمایشگاه انفرادی 23 شهریور - 03 مهر

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی 16 شهریور - 08 مهر

گالری کاما | گذر از زمان | گالری لندن
گالری کاما | آرامش معاصر | گالری تهران

گالری تهران

آرامش معاصر

نمایشگاه انفرادی 26 مرداد - 13 شهریور

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی 12 مرداد - 23 مرداد

گالری کاما | بدون عنوان | گالری تهران
گالری کاما | چشم انداز | گالری تهران

گالری تهران

چشم انداز

نمایشگاه انفرادی 15 تیر - 26 تیر

گالری لندن

اسطوره‌های خاموش

نمایشگاه انفرادی 10 تیر - 11 شهریور

گالری کاما | اسطوره‌های خاموش | گالری لندن
گالری کاما | گذر از زمان | گالری تهران

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی 01 تیر - 10 تیر

گالری تهران

هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود

نمایشگاه انفرادی 07 اردیبهشت - 18 اردیبهشت

گالری کاما | هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود | گالری تهران
گالری کاما | آرنگ مهر | گالری تهران

گالری تهران

آرنگ مهر

نمایشگاه انفرادی 28 بهمن - 08 اسفند

گالری تهران

از تونر تا معجزه

نمایشگاه انفرادی 13 بهمن - 24 بهمن

گالری کاما | از تونر تا معجزه | گالری تهران
گالری کاما | نقش خیال | گالری تهران

گالری تهران

نقش خیال

نمایشگاه انفرادی 15 دی - 26 دی