گالری تهران

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی (12 مرداد - 23 مرداد)

هنرمندان شرکت کننده

ابراهیم فرجی , غفاری , علیرضا یحیوی , گوهر بختیار , زمان زمانی , محممد‌علی بهزاد , سماک


بیانیه

ریشه‌های نوگرایی در هنر ایران را می‌توان در برخورد جامعه هنرمندان ایرانی و روشنفکرانش با اندیشه‌های اروپایی و نیز آشنا شدن با تکنیک‌‌های جدید غربی دانست. سفرهای شاهان قاجار و رفت و آمد تحصیل کردگان اروپایی به ایران زمینه ساز گذار از سبک‌های سنتی چون نگارگری، خطاطی و در پس آن سبک رئالیسم وارداتی توسط کمال‌الملک شد. و با تحولات اجتماعی، سیاسی و حضور خاندان پهلوی در سلطنت مهم‌ترین این تحولات آغاز گردید. در میان سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ هنر معاصر ایران رشد قابل توجهی به خود دید و بسیاری از هنرمندان نامی و نوگرای ایران در این سال‌ها درخشیدند. که تعداد قابل توجهی از آنان اکنون از تاریخ‌ سازان هنر مدرن ایران شده‌اند و به عرصه‌های بزرگ جهانی معرفی گردیده‌اند؛ لکن در این میان بوده‌اند هنرمندانی که در حوزه‌های نوگرایی تجربیاتی داشته‌اند و آثاری از خود بر جای گذاشته‌اند و به نوعی می‌توان گفت امضا و نامشان در عرصه‌های هنری جایگاهی در خور توجه نداشته است. این نمایشگاه حاصل جمع آوری آثار این هنرمندان می‌باشد و مجموعه کاما نه به حکم رد یا تا‌ٔیید بلکه تنها به عنوان عرصه‌ای برای نمایش و نشان دادن این آثار به مخاطبان علاقمند و مجموعه‌داران حوزه هنرهای تجسمی. قضاوت با شما! به اهتمام معین نوتاش گالری کاما


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 60 x 45 cm

گالری کاما | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | غفاری | بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | علیرضا یحیوی | بدون عنوان

علیرضا یحیوی بدون عنوان

امضا شده, 1339 رنگ و روغن روی بوم 80 x 120 cm

گالری کاما | گوهر بختیار | بدون عنوان

گوهر بختیار (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1304 رنگ و روغن روی مقوا 60 x 80 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی مقوا 120 x 90 cm

گالری کاما | زمان زمانی | بدون عنوان

زمان زمانی بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 60 x 80 cm

گالری کاما | زمان زمانی | بدون عنوان

زمان زمانی بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | محممد‌علی بهزاد | بدون عنوان

محممد‌علی بهزاد بدون عنوان

امضا شده, 1327 رنگ و روغن روی بوم 60 x 97.5 cm

گالری کاما | سماک | بدون عنوان

سماک بدون عنوان

امضا شده, 1344 پاستل روی مقوا 45 x 35 cm