گالری تهران

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی (01 تیر - 10 تیر)

هنرمندان شرکت کننده

عباس کیارستمی , ابراهیم گلستان , جعفر پناهی , کامران شیردل , ناصر تقوایی , مجید برزگر


بیانیه

“رولان بارت جایی میگوید عکاسی مخل و مخرب است، اما نه آن هنگامی که می‌ترساند، پس می‌زند یا حتا آبرو می‌برد، بلکه آن هنگام که فکور است، آن هنگام که می‌اندیشد. عکس می تواند و باید روایت گر باشد. می تواند بیندیشد و به فکر وادارمان کند. عکس می تواند سرمای درون را به ما منتقل کند و گرمای محیط را. می تواند رسوا کند. می تواند ذهن مخاطب را راه بیندازد. عکس می تواند قصه ها بسازد. عکس می تواند جهان باشد. می تواند دانایی بیاورد.از زمان گذر کند. زمان را در خود نگه دارد. این دیدن می تواند دانایی بیاورد. نمایشگاه حاضر ، محصول خیره گی چند سینماگرِ نام‌آور روزگار ماست به جهان. قطره ای از دریای شگفت انگیزشان. عکس هایی که داستان های بسیاری روایت می کند. جهان را از دریچه خیال و سحر می بینند. رولان بارت، جایی دیگر در کتاب اتاق تاریک ش می گوید اختراع عکاسی تاریخ را به دو بخش تقسیم می‌کند. کاما با افتخار شما را به تماشا دعوت می کند. به دیدن. به دانایی... گالری کاما اول تیرماه 1397 تهران


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | عباس کیارستمی | بدون عنوان

عباس کیارستمی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی بوم 105 x 157 x 2 cm

گالری کاما | عباس کیارستمی | بدون عنوان

عباس کیارستمی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی بوم 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | ابراهیم گلستان | بدون عنوان

ابراهیم گلستان (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ 23.5 x 36.5 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۱

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۳

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۴

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۴

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۶

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۳

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۷

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۷

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 78 cm

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۳

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۳

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۴

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۴

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 50 x 90 cm

گالری کاما | کامران شیردل | ۲۵

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) ۲۵

اتود برای تنهایی امضا شده, 1339 چاپ عکس روی کاغذ 90 x 62 cm

گالری کاما | مجید برزگر | ۳۷

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) ۳۷

بالا افتاده امضا شده, 1396 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 64 cm

گالری کاما | مجید برزگر | پرندگان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) پرندگان

امضا شده, 1395 چاپ عکس روی کاغذ 65 x 105 cm

گالری کاما | مجید برزگر | زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) زمستان

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن یک

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) طوفان شن یک

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن دو

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) طوفان شن دو

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) کوهرنگ

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm


مقالات مرتبط

فرصت را از دست ندید بنیاد کاما در کانتینر یارد جمعه ۱۱ ابان

فرصت را از دست ندید بنیاد کاما در کانتینر یارد جمعه ۱۱ ابان

بنیاد کاما در روز جمعه ۱۱ آبان افتتاحیه خود را با دو رویداد هنری جشن خواهد گرفت. گذر زمان و هنر فراتر از بوم هر دو در کانتینر یارد لس آنجلس.در این رویداد ها هنر، فیلم، عکاسی، معماری و پروژه های بشر دوستانه ایران در سرتاسر جهان، به نمایش گذاشته می شوند. نمایشگاه به مدت دو هفته تا تاریخ ۲۳ آبان دایر خواهد بود. پذیرایی در روز جمعه ساعت ۸ شب برای عموم آزاد می باشد. کامیون سبز برای سرو تاکو در محل مستقر خواهد بود.

21 آذر, 1397


نمایشگاه‌ای از عکس‌های گلستان کیارستمی تقوایی و شیردل در گالری کاما

نمایشگاه‌ای از عکس‌های گلستان کیارستمی تقوایی و شیردل در گالری کاما

نمایشگاه "گذر زمان" با نمایش عکس‌هایی از فیلم سازان مطرح سینمای ایران مانند عکاس باشی، گلستان، کیارستمی،شیردل،تقوایی،برزگر و... در گالری کاما برپا می شود.

24 خرداد, 1397


نمایشگاهی از عکس‌های فیلمسازان مطرح سینمای ایران

نمایشگاهی از عکس‌های فیلمسازان مطرح سینمای ایران

نمایشگاه گذر از زمان با نمایش عکس های از فیلمسازان مطرح سینمای ایران از عکاس‌باشی، گلستان، کیارستمی، شیردل، تقوایی، برزگر و ... از یکم تا دهم تیر ماه در گالری کاما برپا می شود.

28 خرداد, 1397


نمایش عکس‌هایی از سینماگران در گذر از زمان

نمایش عکس‌هایی از سینماگران در گذر از زمان

نمایشگاه عکس «گذر از زمان» با نمایش عکس هایی از عباس کیارستمی، ابراهیم گلستان، کامران شیردل و ناصر تقوایی از اول تیرماه در گالری کاما گشایش می یابد.

29 خرداد, 1397


گذر زمان  فیلم ایرانی در عکاسی

گذر زمان فیلم ایرانی در عکاسی

گالری هنر ایرانیان کاما از نمایشگاه فیلم سازان منتخب خبر داد

01 تیر, 1397


گالری هنر ایرانیان کاما از نمایشگاه فیلم سازان منتخب خبر داد

گالری هنر ایرانیان کاما از نمایشگاه فیلم سازان منتخب خبر داد

گالری هنر ایرانیان کاما نمایشگاهی از عکس های هفت کارگردان برگزیده ایرانی را عرضه می کند.

19 تیر, 1397