گالری تهران

گالری تهران

پارادوکس

مصطفی نوربخش - نمایشگاه انفرادی (24 خرداد - 29 خرداد)

بیانیه

شما دعوت شده‌اید به نگاه کردن، فقط نگاه کردن، فکر کردنو کارهایی از این‌دست را بگذارید برای بعد، برای هر تابلو سه چهار ثانیه وقت صرف کنید و نه بیشتر. این تنها‌ترین روش برای دیدن آثار هنری است. شاید در مورد آثار زیبا بتوان وقت بیشتری صرف کرد و احتمالا با آنها چند عکس یادگاری هم گرفت، اما در مورد آثار هنری همان میزان وقت کافی است، با نگاه کردن کوتاه مدت به چنین آثاری، حداقل چیزی که نصیب آدمی می‌شود این است که فرصتی برای بروز و ظهور نیاتش می‌یابد.


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی چوب 200 x 350 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی مقوا 200 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

شعر امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 260 x 130 cm


مقالات مرتبط

پارادوکس" در گالری کاما"

پارادوکس" در گالری کاما"

نمایشگاهی از تابلوخط های به شیوه بافت گذاری با روان نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان "پارادوکس" در گالری کاما برپا می شود.

19 تیر, 1398


پارادوکس در گالری کاما

پارادوکس در گالری کاما

نمایشگاهی از تابلوخط های به شیوه بافت گذاری با روان نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان "پارادوکس" در گالری کاما برپا می شود.

19 تیر, 1398


مصطفی نوربخش عنوان کرد پاردوکس نمایش آثاری به شیوه بافت گذاری با روان نویس

مصطفی نوربخش عنوان کرد پاردوکس نمایش آثاری به شیوه بافت گذاری با روان نویس

یک هنرمند نقاش گفت: در نمایشگاه «پارادوکس» تلاش شده با دخالت دادنِ تأکید و تشدیدِ دیگر کیفیت های بصری مثل تکرار، عامل تضادِ اندازه و پارادویِ شفافیت وماتی، پتانسیل دیگری ازخطاطی نشان داده شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما گالری

برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما گالری

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


گالری کاما میزبان آثار مصطفی نوربخش

گالری کاما میزبان آثار مصطفی نوربخش

پارادوکس با نمایش آثاری از مصطفی نوربخش از ۲۴ تا ۲۹ خرداد در گالری کاما کار خود را آغاز می کند .

23 خرداد, 1398


پارادوکس مصطفی نوربخش در کاما به نمایش در می آید

پارادوکس مصطفی نوربخش در کاما به نمایش در می آید

مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش متولد 1347 در شهرکرد است؛ این هنرمند دارای درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران است.

23 خرداد, 1398


پارادوکس به کاما آمد

پارادوکس به کاما آمد

نمایشگاهی از تابلوخط‌هایی به شیوه بافت گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در گالری کاما

برپایی نمایشگاه پارادوکس در گالری کاما

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398


برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما

برپایی نمایشگاه پارادوکس در کاما

نمایشگاهی از تابلوخط‌های به شیوه بافت‌گذاری با روان‌نویس مصطفی نوربخش هنرمند خطاط و نقاش با عنوان «پارادوکس» جمعه ۲۴ خرداد در گالری کاما برپا می‌شود.

23 خرداد, 1398