گالری تهران

گالری تهران

سخنان پادشاه

نادر خدیری - نمایشگاه انفرادی (06 مهر - 17 مهر)

بیانیه

کتیبه های فارسی باستان سخنان پادشاهان هخامنشی است ، روشنگر بخش مهمی از تاریخ و تمدن بشریت می باشد که به واسطه آن پژوهشگران و باستان شناسان بعد از رمز گشایی آنها توانستند پی به وجود دوره ای باشکوه و عظمت در تاریخ ببرند که در آن انسان در مقام والای خود جای داشت . پادشاهانی که همه گونه مردم در قلمرو خود داشتند و به همه آنها به دیده ی احترام می نگریستن و همه برابر بودن . دورانی که درآن برده داری و ظلم نبود


عکس‌های نمایشگاه


مقالات مرتبط

یادآوری ریشه های فرهنگی با بازسازی کتیبه های هخامنشی شبستان

یادآوری ریشه های فرهنگی با بازسازی کتیبه های هخامنشی شبستان

یک هنرمند معتقد است نمایشگاه «بازنویسی و مستندنگاری کتیبه های فارسی باستان دوران هخامنشی» پاسداشت زبان و فرهنگ ایران است که می تواند در هجوم تبلیغات منفی ریشه های فرهنگی مان را به جوانان یادآوری کرد.

14 مهر, 1397


سخنرانی پادشاه در ایران ۱۳۹۷

سخنرانی پادشاه در ایران ۱۳۹۷

خدیری آموزش‌دیده زبان‌های باستانی و تحلیل متون کهن ایرانی و تلفیق آنان با هنر حکاکی روی سنگ و خلق هنر خوشنویسی در خط میخی است.

20 مهر, 1397