گالری لندن

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی (16 شهریور - 08 مهر)

هنرمندان شرکت کننده

عباس کیارستمی , حمید جبلی , جعفر پناهی , کامران شیردل , ناصر تقوایی , سیف‌الله صمدیان , محمود کلاری , مجید برزگر


بیانیه

“رولان بارت جایی میگوید عکاسی مخل و مخرب است، اما نه آن هنگامی که می‌ترساند، پس می‌زند یا حتا آبرو می‌برد، بلکه آن هنگام که فکور است، آن هنگام که می‌اندیشد. عکس می تواند و باید روایت گر باشد. می تواند بیندیشد و به فکر وادارمان کند. عکس می تواند سرمای درون را به ما منتقل کند و گرمای محیط را. می تواند رسوا کند. می تواند ذهن مخاطب را راه بیندازد. عکس می تواند قصه ها بسازد. عکس می تواند جهان باشد. می تواند دانایی بیاورد.از زمان گذر کند. زمان را در خود نگه دارد. این دیدن می تواند دانایی بیاورد. نمایشگاه حاضر ، محصول خیره گی چند سینماگرِ نام‌آور روزگار ماست به جهان. قطره ای از دریای شگفت انگیزشان. عکس هایی که داستان های بسیاری روایت می کند. جهان را از دریچه خیال و سحر می بینند. رولان بارت، جایی دیگر در کتاب اتاق تاریک ش می گوید اختراع عکاسی تاریخ را به دو بخش تقسیم می‌کند. کاما با افتخار شما را به تماشا دعوت می کند. به دیدن. به دانایی... گالری کاما اول تیرماه 1397 تهران


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | عباس کیارستمی | بدون عنوان

عباس کیارستمی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی بوم 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | حمید جبلی | بدون عنوان

حمید جبلی (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 100 cm

گالری کاما | حمید جبلی | بدون عنوان

حمید جبلی (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 100 cm

گالری کاما | حمید جبلی | بدون عنوان

حمید جبلی (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 100 cm

گالری کاما | حمید جبلی | بدون عنوان

حمید جبلی (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 100 cm

گالری کاما | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 105 cm

گالری کاما | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 110 cm

گالری کاما | کامران شیردل | بدون عنوان

کامران شیردل (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 30 x 80 cm

گالری کاما | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm

گالری کاما | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm

گالری کاما | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm

گالری کاما | محمود کلاری | بدون عنوان

محمود کلاری (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1386 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 93.5 x 70 cm

گالری کاما | مجید برزگر | پرندگان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) پرندگان

امضا شده, 1395 چاپ عکس روی کاغذ 65 x 105 cm

گالری کاما | مجید برزگر | آسمان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) آسمان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 56 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گالری کاما | مجید برزگر | زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) زمستان

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | طوفان شن دو

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) طوفان شن دو

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | ناصر تقوایی | کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) کوهرنگ

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | سگها و تور ماهیگیری

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) سگها و تور ماهیگیری

امضا شده, 1375 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | دو نفر داخل قاب عکس

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) دو نفر داخل قاب عکس

امضا شده, 1368 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | برگ

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) برگ

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 105 x 70 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | زن و ماسک

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) زن و ماسک

امضا شده, 1362 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm

گالری کاما | سیف‌الله صمدیان | ماشین در جاده

سیف‌الله صمدیان (ت‌.‌ت‌. 1322) ماشین در جاده

ماشین امضا شده, 1392 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 70 x 105 cm


مقالات مرتبط

گالری هنر ایرانیان کاما از نمایشگاه فیلم سازان منتخب خبر داد

گالری هنر ایرانیان کاما از نمایشگاه فیلم سازان منتخب خبر داد

گالری هنر ایرانیان کاما نمایشگاهی از عکس های هفت کارگردان برگزیده ایرانی را عرضه می کند.

19 تیر, 1397


بهترین عکس‌ها از فیلم سازان در انگلستان به نمایش گذاشته می‌شود

بهترین عکس‌ها از فیلم سازان در انگلستان به نمایش گذاشته می‌شود

کاما، گالری هنر مدرن و معاصر در شعبه‌ی لندن، نمایشگاهی از عکس‌های هشت فیلم‌ساز برتر ایرانی را از تاریخ ۱۶ شهریور به نمایش خواهد گذاشت.

06 شهریور, 1397


گذر زمان

گذر زمان

گالری هنر کاما، نمایشگاهی از آثار ۷ کارگردان ایرانی را برگزار می‌کند.

09 شهریور, 1397


گالری لندن به سوی نمایش عکس‌های فیلمسازان ایرانی

گالری لندن به سوی نمایش عکس‌های فیلمسازان ایرانی

خبرگزاری تهران ـ گالری هنر مدرن و معاصر کاما در لندن، نمایشگاه عکس‌های تعدادی از فیلمسازان برجسته ایرانی را در شهریورماه میزبانی خواهد کرد.

09 شهریور, 1397


۱۶ شهریور ماه نمایشگاه فیلمسازان مشهور ایرانی در گالری هنر ایرانیان کاما

۱۶ شهریور ماه نمایشگاه فیلمسازان مشهور ایرانی در گالری هنر ایرانیان کاما

کاما، گالری هنر ایرانیان، نمایشگاه عکس‌ فیلمسازان برجسته‌ی ایرانی را ارائه می‌کند.

13 شهریور, 1397


ارتباط بین فیلمسازی و عکاسی

ارتباط بین فیلمسازی و عکاسی

میزگرد در گالری کاما، لندن

16 شهریور, 1397


عکاسی ایرانی برای اولین بار به لندن می‌آید

عکاسی ایرانی برای اولین بار به لندن می‌آید

عباس کیارستمی، کارگردان سینمای ایران می‌گوید: عکاسی مادر سینما است. در این نمایشگاه بیست و سه عکس توسط برترین کارگردانان، سینماگران و مستندسازان مشهور به نمایش گذاشته شده است.

24 شهریور, 1397


کیارستمی و شیردل به لندن می‌روند

کیارستمی و شیردل به لندن می‌روند

گروه فرهنگ و هنر: مونا خوش اقبال مدیر گالری کاما از برگزاری نمایشگاه عکس «فیلمسازان عکاس» و ارایه آثاری از کامران شیردل و عباس کیارستمی در گالری کاما لندن خبر داد.

28 شهریور, 1397