گالری لندن

گالری لندن

SENSATION

نمایشگاه گروهی (16 فروردین - 30 خرداد)

هنرمندان شرکت کننده

عادل یونسی , افشین پیرهاشمی , علی ندایی , بابک روشنی نژاد , بیتا وکیلی , فاطمه دیواندری , فریدون امیدی , هومن درخشنده , کیانوش فرید , محمد طباطبائی , محسن جمالی نیک , مجتبی تاجیک , مصطفی نوربخش , نجوا عرفانی , نیلوفر قادری نژاد , اوژن شیراوژن , سعيد احمد زاده , ​طاهره صمدی طاری , الهام یزدانیان , فلورا فیض بخش , شقایق شجاییان


بیانیه

نقاشی ایرانی؛ تماشای زندگی ایرانی امیر سقراطی نقاشی ایرانی، تماشای زندگی ایرانی است. و زندگی ایرانی محصول تجربه کردن اتمسفری توامان از نو شدن و بازگشت به سنت است. هنر معاصر ایران در سال های اخیر با تنوع تجارب تجسمی، شکل های بدیع و نویی را تجربه کرده است که محصول تنوع شرایط زیستی در جامعۀ پس از جنگ ایران و عراق است. آنچه در تصاویر نقاشان ایرانی دیده می شود، فقط روشمندی هنرمندان در استفاده از ساختارهای متنوع تکنیکی نیست، بلکه هر اثر در درون خود، جهانی از ایده ها و داستان هایی را بازگو می کند که برای درک آن می بایست از زندگی انسان ایرانی آگاه بود. در واقع باید گفت ایده هایی متنوع از زیست زندگی در کشوری به نام ایران به تنوع نقاشی ایران کمک کرده است. این می تواند یک کلید برای باز کردن درِ تالار هنرهای ایرانی باشد، که برای نگاه کردن به نقاشی ایران، می بایست به تاریخ تحولات اجتماعی ایران در بازۀ 50 ساله اخیر توجه داشت. آنچه در نقاشی پس از جنگ ایران و عراق دیده می شود، تمایل عمیق هنرمند ایرانی به گفتن از شادی ها و رنج های خویش و عیان کردنِ شوق هنرمند به تماشای زیستن است. هنرمند ایرانی همیشه درصدد جستجو و کاویدن ریشه های خویش بوده و همواره در پی نوجویی، چشم به روزآمدی و معاصر بودن داشته است. نقاشی ایران در اغلب اوقات تلفیقی از کاوش در ریشه های قدیمی انسان ایرانی و توجه به نوگرایی و تاریخِ آینده بوده است. این تلفیق را می توان در اهمیت یافتن آیکون های بصری ای یافت که در قالب نقش مایه های گیاهی، جانوری، اسطوره ها و خوشنویسی متبلور شده اند. پیوستاریِ ادبیات، شعر، فرهنگ عامه و نقش های اسطوره ای با هنر نقاشی، یک سنت قدیمی است که در تاریخ نقاشی ایران ادامه دار و ریشه دار بوده است. بدیهی است که نقاشیِ اکنون ایران همچنان با رجعت به گذشتۀ تصویری خود در پیوندی عمیق با رسانه هایی همچون ادبیات و شعر و با تمسک جستن به فرهنگ روزمره، در پی از نوسازی تاریخ و فرهنگ ایرانی است. از این رو نقاشی ایرانی پر است از معناهای عمیق در لابه لایِ لایه هایی از طرح و رنگ و نقش. هنر معاصر ایران نمایش موقعیت های عاطفی انسانی در لحظاتی از زیستن است و نقاشی ایرانی همواره بازتاب احساس و اندیشه هنرمند بوده است. این نمایش احساس و عطوفت را می توان در بازنمایی حالات چهره های انسانی و اندام ها دید که چگونه احساس و عاطفه، کلیت نقاشی را پی ریزی کرده و در بر می گیرد و آن را به مخاطب منتقل می کند.


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 170 x 230 x 4 cm

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364) بدون عنوان

امضا شده, 1395 آکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 260 x 171 x 4 cm

گالری کاما | افشین پیرهاشمی | بدون عنوان

افشین پیرهاشمی (ت‌.‌ت‌. 1353) بدون عنوان

امضا شده, 1390 اکریلیک روی بوم 150 x 100 x 3.5 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۲

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌. 1356) به چپ چپ شماره ۲

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۳

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌. 1356) به چپ چپ شماره ۳

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گبه

گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گلیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گلیم

گلیم‌ها امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 3 cm

گالری کاما | فریدون امیدی | آبی

فریدون امیدی (ت‌.‌ت‌. 1346) آبی

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 140 x 140 x 6 cm

گالری کاما | فریدون امیدی | انگلستان

فریدون امیدی (ت‌.‌ت‌. 1346) انگلستان

پرچم ها امضا شده, 1393 رنگ و روغن و رنگ فلئورسنت و اکلیل روی بوم 160 x 210 x 4 cm

گالری کاما | هومن درخشنده | ورود

هومن درخشنده (ت‌.‌ت‌. 1359) ورود

ونوس امضا شده, 1395 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 120 x 200 x 8 cm

گالری کاما | هومن درخشنده | لورازپام

هومن درخشنده (ت‌.‌ت‌. 1359) لورازپام

ونوس امضا شده, 1394 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 100 x 130 x 5 cm

گالری کاما | کیانوش فرید | بدون عنوان

کیانوش فرید (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

شهرزاد امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 4 cm

گالری کاما | کیانوش فرید | بدون عنوان

کیانوش فرید (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

شهرزاد امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 4 cm

گالری کاما | کیانوش فرید | بدون عنوان

کیانوش فرید (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

شهرزاد امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 4 cm

گالری کاما | محمد طباطبائی | بدون عنوان

محمد طباطبائی (ت‌.‌ت‌. 1366) بدون عنوان

صلح غمگین امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 160 x 240 cm

گالری کاما | محمد طباطبائی | بدون عنوان

محمد طباطبائی (ت‌.‌ت‌. 1366) بدون عنوان

صلح غمگین امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی‌ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 200 x 4 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 90 x 240 x 4 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) بدون عنوان

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 90 x 4 cm

گالری کاما | مجتبی تاجیک | بدون عنوان

مجتبی تاجیک (ت‌.‌ت‌. 1345) بدون عنوان

صندوق های پستی و قفسه ها امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | مجتبی تاجیک | بدون عنوان

مجتبی تاجیک (ت‌.‌ت‌. 1345) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 180 x 140 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | شانس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شانس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 200 x 139 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش |   انعکاس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) انعکاس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 190 x 130 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌. 1363) بدون عنوان

شیرزن امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 150 x 100 x 3 cm

گالری کاما | نجوا عرفانی | بدون عنوان

نجوا عرفانی (ت‌.‌ت‌. 1363) بدون عنوان

شیرزن امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 150 x 100 x 3 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آناهیتا

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) آناهیتا

خیلی دور خیلی نزدیک امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 120 x 300 x 4 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | آغوش

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) آغوش

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | نیلوفر قادری نژاد | اسب سیاوش(شبتاب)

نیلوفر قادری نژاد (ت‌.‌ت‌. 1336) اسب سیاوش(شبتاب)

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 120 x 80 x 5 cm

گالری کاما | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 140 x 140 x 4 cm

گالری کاما | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 180 x 110 x 4 cm

گالری کاما | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 200 x 180 x 4 cm

گالری کاما | سعيد احمد زاده | تمام اسرار خود را در پوست من پنهان کن

سعيد احمد زاده (ت‌.‌ت‌. 1360) تمام اسرار خود را در پوست من پنهان کن

طیف امضا شده, 1396 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 200 x 140 cm

گالری کاما | سعيد احمد زاده | قسمتی از من در همه هست

سعيد احمد زاده (ت‌.‌ت‌. 1360) قسمتی از من در همه هست

طیف امضا شده, 1396 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 200 x 140 cm

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | بدون عنوان

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

نیروهای پنهان امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 200 x 90 x 3.5 cm

گالری کاما | ​طاهره صمدی طاری | بدون عنوان

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 163 x 210 x 4.5 cm

گالری کاما | الهام یزدانیان | شماره ۳

الهام یزدانیان (ت‌.‌ت‌. 1358) شماره ۳

نوری که از دور میرسد امضا شده, 1396 رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم 120 x 120 x 4.5 cm

گالری کاما | الهام یزدانیان | شماره ۴

الهام یزدانیان (ت‌.‌ت‌. 1358) شماره ۴

افق رویداد امضا شده, 1392 اکریلیک، رنگ و روغن و مداد روی بوم 120 x 120 x 4.5 cm

گالری کاما | فلورا فیض بخش | ابدیت

فلورا فیض بخش (ت‌.‌ت‌. 1337) ابدیت

رها شده امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 170 x 170 cm

گالری کاما | فلورا فیض بخش | بدون مرز

فلورا فیض بخش (ت‌.‌ت‌. 1337) بدون مرز

رها شده امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 140 x 210 x 4 cm

گالری کاما | شقایق شجاییان | خطرناک

شقایق شجاییان (ت‌.‌ت‌. 1357) خطرناک

امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 145 cm

گالری کاما | شقایق شجاییان | بدون عنوان

شقایق شجاییان (ت‌.‌ت‌. 1357) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm

گالری کاما | شقایق شجاییان | بدون عنوان

شقایق شجاییان (ت‌.‌ت‌. 1357) بدون عنوان

امضا شده, 1395 آکریلیک روی بوم 120 x 120 cm