گالری لندن

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی (07 آذر - 11 دی)

هنرمندان شرکت کننده

عبدالرضا دریابیگی , علی ندایی , بهمن محصص , بهزاد شیشه گران , بیتا وکیلی , ابراهیم فرجی , فریدون امیدی , حسین محجوبی , جعفر روح‌بخش , جمشید سماواتیان , منوچهر یکتایی , منصور قندریز , مسعود عربشاهی , محمد احصایی , منیر فرمانفرماییان , نصرالله افجه‌ای , ناصر اویسی , نصرت الله مسلمیان , پرویز کلانتری , پرویز تناولی , رضا حسینی , رضا مافی , صادق تبریزی , سیراک ملکونیان , سهراب سپهری , علی نصیر , منوچهر معتبر , حسینعلی ذابحی , طاها بهبهانی , مریم سالور


بیانیه

کاما (هنر مدرن و معاصر) گالری مراسم افتتاحیه‌ی خود را با نمایش ۳۰ اثر نفیس هنری توسط ۳۰ هنرمند برجسته‌ی ایرانی و تعداد محدودی کتاب اورجینال از پیشگامان هنر ایرانی، برگزار می‌کند.


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | عبدالرضا دریابیگی | بدون عنوان

عبدالرضا دریابیگی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1354 آکریلیک روی بوم 64.5 x 125 x 2 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm

گالری کاما | بهمن محصص | بدون عنوان

بهمن محصص (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

غول ها امضا شده, 1345 ترکیب مواد روی مقوا 60 x 78 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | بدون عنوان

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌. 1331) بدون عنوان

کتیبه‌ها امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) ماهی و مرجان

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 x 2 cm

گالری کاما | فریدون امیدی | آبی

فریدون امیدی (ت‌.‌ت‌. 1346) آبی

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 140 x 140 x 6 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1360 رنگ و روغن روی بوم 52 x 72 x 2 cm

گالری کاما | جعفر روح‌بخش | بدون عنوان

جعفر روح‌بخش (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 77 x 62 cm

گالری کاما | جمشید سماواتیان | بدون عنوان

جمشید سماواتیان (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 60 x 89 x 2 cm

گالری کاما | منوچهر یکتایی | بدون عنوان

منوچهر یکتایی (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده, 1347 رنگ و روغن روی تخته 40 x 50 x 3 cm

گالری کاما | منصور قندریز | بدون عنوان

منصور قندریز (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1339 لته سمت راست چاپ لینولئوم روی کاغذ، لته سمت چپ اصل کلیشه لینولئوم 55 x 31 cm

گالری کاما | مسعود عربشاهی | بدون عنوان

مسعود عربشاهی (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1378 ترکیب مواد روی بوم 65 x 47 x 2 cm

گالری کاما | محمد احصایی | بدون عنوان

محمد احصایی (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده رنگ ماشین روی روی بوم 75 x 75 x 3 cm

گالری کاما | منیر فرمانفرماییان | بدون عنوان

منیر فرمانفرماییان (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده, 1383 Colour felt tips pens and mirror on plaster 32 x 96 x 5 cm

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | بدون عنوان

نصرالله افجه‌ای (ت‌.‌ت‌. 1312) بدون عنوان

امضا شده آکریلیک روی بوم 110 x 110 x 2.5 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌. 1313) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی مقوا 55 x 36 cm

گالری کاما | نصرت الله مسلمیان | کتاب نسخه محدود

نصرت الله مسلمیان (ت‌.‌ت‌. 1330) کتاب نسخه محدود

امضا شده یک اثر هنری اصلی روی جلد چاپ روی برنز 35 x 45 x 8 cm

گالری کاما | نصرت الله مسلمیان | بدون عنوان

نصرت الله مسلمیان (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 80 x 2 cm

گالری کاما | پرویز کلانتری | بدون عنوان

پرویز کلانتری (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

خط و ربط امضا شده, 1388 کاه‌گل و اکریلیک روی بوم 65 x 99 x 2 cm

گالری کاما | پرویز تناولی | صندلی ۸

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316) صندلی ۸

هیچ و صندلی امضا شده, 1388 برنز 14.5 x 11.5 x 4 cm

گالری کاما | پرویز تناولی | کتاب نسخه محدود

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316) کتاب نسخه محدود

امضا شده مجسمه کروم و برنز روی جلد یک اثر هنری اصلی در صفحه اول 32 x 33 x 8 cm

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm

گالری کاما | رضا مافی | بدون عنوان

رضا مافی (ت‌.‌ت‌. 1322) بدون عنوان

امضا شده, 1350 کلاژ نوشته های چوبی و چند لایه روی تخته 31 x 21 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی نسخه های خطی قدیمی 50 x 40 cm

گالری کاما | سیراک ملکونیان | بدون عنوان

سیراک ملکونیان (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

امضا شده, 1355 رنگ و روغن روی بوم 91 x 91 x 2 cm

گالری کاما | سهراب سپهری | بدون عنوان

سهراب سپهری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1349 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 cm

گالری کاما | علی نصیر | بدون عنوان

علی نصیر (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

جشن ۲ امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 92.5 x 122.5 x 2.5 cm

گالری کاما | منوچهر معتبر | بدون عنوان

منوچهر معتبر (ت‌.‌ت‌. 1315) بدون عنوان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 58 cm

گالری کاما | حسینعلی ذابحی | بدون عنوان

حسینعلی ذابحی (ت‌.‌ت‌. 1324) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 60 x 50 x 2 cm

گالری کاما | طاها بهبهانی | بدون عنوان

طاها بهبهانی (ت‌.‌ت‌. 1327) بدون عنوان

امضا شده, 1387 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | مریم سالور | بدون عنوان

مریم سالور (ت‌.‌ت‌. 1333) بدون عنوان

امضا شده, 1386 آکریلیک روی بوم 140 x 146 x 2 cm