گالری لندن

گالری لندن

افتتاحیه گالری کاما

نمایشگاه گروهی (07 آذر - 11 دی)

هنرمندان شرکت کننده

عبدالرضا دریابیگی , علی ندایی , بهمن محصص , بهزاد شیشه گران , بیتا وکیلی , ابراهیم فرجی , فریدون امیدی , حسین محجوبی , جعفر روح‌بخش , جمشید سماواتیان , منوچهر یکتایی , منصور قندریز , مسعود عربشاهی , محمد احصایی , منیر فرمانفرماییان , نصرالله افجه‌ای , ناصر اویسی , نصرت الله مسلمیان , پرویز کلانتری , پرویز تناولی , رضا حسینی , رضا مافی , صادق تبریزی , سیراک ملکونیان , سهراب سپهری , علی نصیر , منوچهر معتبر , حسینعلی ذابحی , طاها بهبهانی , مریم سالور


بیانیه

کاما (هنر مدرن و معاصر) گالری مراسم افتتاحیه‌ی خود را با نمایش ۳۰ اثر نفیس هنری توسط ۳۰ هنرمند برجسته‌ی ایرانی و تعداد محدودی کتاب اورجینال از پیشگامان هنر ایرانی، برگزار می‌کند.


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | عبدالرضا دریابیگی | بدون عنوان

عبدالرضا دریابیگی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1354 آکریلیک روی بوم 64.5 x 125 x 2 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm

گالری کاما | بهمن محصص | بدون عنوان

بهمن محصص (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

غول ها امضا شده, 1345 ترکیب مواد روی مقوا 60 x 78 cm

گالری کاما | بهزاد شیشه گران | بدون عنوان

بهزاد شیشه گران (ت‌.‌ت‌. 1331) بدون عنوان

کتیبه‌ها امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) ماهی و مرجان

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 x 2 cm

گالری کاما | فریدون امیدی | آبی

فریدون امیدی (ت‌.‌ت‌. 1346) آبی

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 140 x 140 x 6 cm

گالری کاما | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1360 رنگ و روغن روی بوم 52 x 72 x 2 cm

گالری کاما | جعفر روح‌بخش | بدون عنوان

جعفر روح‌بخش (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 77 x 62 cm

گالری کاما | جمشید سماواتیان | بدون عنوان

جمشید سماواتیان (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 60 x 89 x 2 cm

گالری کاما | منوچهر یکتایی | بدون عنوان

منوچهر یکتایی (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده, 1347 رنگ و روغن روی تخته 40 x 50 x 3 cm

گالری کاما | منصور قندریز | بدون عنوان

منصور قندریز (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1339 لته سمت راست چاپ لینولئوم روی کاغذ، لته سمت چپ اصل کلیشه لینولئوم 55 x 31 cm

گالری کاما | مسعود عربشاهی | بدون عنوان

مسعود عربشاهی (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1378 ترکیب مواد روی بوم 65 x 47 x 2 cm

گالری کاما | محمد احصایی | بدون عنوان

محمد احصایی (ت‌.‌ت‌. 1318) بدون عنوان

امضا شده رنگ ماشین روی روی بوم 75 x 75 x 3 cm

گالری کاما | منیر فرمانفرماییان | بدون عنوان

منیر فرمانفرماییان (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده, 1383 Colour felt tips pens and mirror on plaster 32 x 96 x 5 cm

گالری کاما | نصرالله افجه‌ای | بدون عنوان

نصرالله افجه‌ای (ت‌.‌ت‌. 1312) بدون عنوان

امضا شده آکریلیک روی بوم 110 x 110 x 2.5 cm

گالری کاما | ناصر اویسی | بدون عنوان

ناصر اویسی (ت‌.‌ت‌. 1313) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی مقوا 55 x 36 cm

گالری کاما | نصرت الله مسلمیان | کتاب نسخه محدود

نصرت الله مسلمیان (ت‌.‌ت‌. 1330) کتاب نسخه محدود

امضا شده یک اثر هنری اصلی روی جلد چاپ روی برنز 35 x 45 x 8 cm

گالری کاما | نصرت الله مسلمیان | بدون عنوان

نصرت الله مسلمیان (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 80 x 2 cm

گالری کاما | پرویز کلانتری | بدون عنوان

پرویز کلانتری (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

خط و ربط امضا شده, 1388 کاه‌گل و اکریلیک روی بوم 65 x 99 x 2 cm

گالری کاما | پرویز تناولی | صندلی ۸

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316) صندلی ۸

هیچ و صندلی امضا شده, 1388 برنز 14.5 x 11.5 x 4 cm

گالری کاما | پرویز تناولی | کتاب نسخه محدود

پرویز تناولی (ت‌.‌ت‌. 1316) کتاب نسخه محدود

امضا شده مجسمه کروم و برنز روی جلد یک اثر هنری اصلی در صفحه اول 32 x 33 x 8 cm

گالری کاما | رضا حسینی | بدون عنوان

رضا حسینی (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm

گالری کاما | رضا مافی | بدون عنوان

رضا مافی (ت‌.‌ت‌. 1322) بدون عنوان

امضا شده, 1350 کلاژ نوشته های چوبی و چند لایه روی تخته 31 x 21 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌. 1317) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی نسخه های خطی قدیمی 50 x 40 cm

گالری کاما | سیراک ملکونیان | بدون عنوان

سیراک ملکونیان (ت‌.‌ت‌. 1310) بدون عنوان

امضا شده, 1355 رنگ و روغن روی بوم 91 x 91 x 2 cm

گالری کاما | سهراب سپهری | بدون عنوان

سهراب سپهری (ت‌.‌ت‌. 1307) بدون عنوان

امضا شده, 1349 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 cm

گالری کاما | علی نصیر | بدون عنوان

علی نصیر (ت‌.‌ت‌. 1330) بدون عنوان

جشن ۲ امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 92.5 x 122.5 x 2.5 cm

گالری کاما | منوچهر معتبر | بدون عنوان

منوچهر معتبر (ت‌.‌ت‌. 1315) بدون عنوان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 58 cm

گالری کاما | حسینعلی ذابحی | بدون عنوان

حسینعلی ذابحی (ت‌.‌ت‌. 1324) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 60 x 50 x 2 cm

گالری کاما | طاها بهبهانی | بدون عنوان

طاها بهبهانی (ت‌.‌ت‌. 1327) بدون عنوان

امضا شده, 1387 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | مریم سالور | بدون عنوان

مریم سالور (ت‌.‌ت‌. 1333) بدون عنوان

امضا شده, 1386 آکریلیک روی بوم 140 x 146 x 2 cm


مقالات مرتبط

مراسم افتتاحیه گالری کاما

مراسم افتتاحیه گالری کاما

جنبش هنرمدرن و معاصر ایرانی، تحت رهبری نمایندگان فرهنگی بین المللی معاصر مدرن

06 آذر, 1396


افتتاح گالری به منظور پشتیبانی از هنرمندان ایرانی و خاورمیانه در دفتر لندن

افتتاح گالری به منظور پشتیبانی از هنرمندان ایرانی و خاورمیانه در دفتر لندن

کاما گالری، رهبران پیشرو در بازار هنر معاصر و مدرن ایرانی است. کاما ورود خود را به پایتخت، به همراه یک نوشیدنی منحصر به فرد، در هتل مشهور کافه رویال در میفر لندن، اعلام می‌دارد.

06 آذر, 1396


لندن آخرین وداع آخرین نمایشگاه

لندن آخرین وداع آخرین نمایشگاه

آخرین نمایش اثر هنرمند فقید صادق تبریزی در زمان حیات ایشان با ارائه اثری از سوی خود هنرمند در نمایشگاه و مراسم افتتاحیه مجموعه فرهنگی هنری کاما در هتل کافه رویال لندن روی داد.

16 بهمن, 1396